ต้นไม้ในออฟฟิศ
  ต้นไม้ประดับในบ้าน
  ต้นไม้ให้เช่า
  ออกแบบจัดสวน
  
  กระถางต้นไม้
  พันธุ์ไม้
  ผลิตภัณฑ์ดูแลต้นไม้
  
  พันธุ์ไม้ดูดสารพิษ
  การขยายพันธุ์ต้นไม้
  แมลงศัตรูและโรคพืช
  Link งานวิจัย
  ข่าว วงการต้นไม้
 
 ชื่อพื้นเมือง: สนใบพาย
ชื่อวิทยาศาสตร์, PODOCARPACEAE
ชื่อวงศ์, Podocarpus polystachyus R. Br. ex Endl.     

    สนใบพายเป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 15 ม. มีกิ่งก้านสาขามาก ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับ เป็นกลุ่มที่ปลายกิ่ง แผ่นใบรูปขอบขนาน หรือรูปใบหอกแคบ กว้าง 0.4–0.5 ซม. ยาว 3–8 ซม. ปลายใบมน โคนใบสอบ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบสั้นมาก ดอก แยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นกระจุกๆ ละ 3–5 ช่อ แบบหางกระรอก ตามง่ามใบ สีเหลืองอ่อน แต่ละช่อยาว 2–5 ซม ก้านช่อดอกสั้นมาก ดอกเพศเมียออกเป็นเดี่ยวๆ ตามง่ามใบ สีเขียวอ่อน ก้านดอกยาวประมาณ 2–4 มม. รังไข่ตั้งอยู่บนกิ่งที่โป่งพอง ผล กลมรี กว้างประมาณ 0.7 ซม. ยาวประมาณ 1 ซม. สนใบพายมีการกระจายพันธุ์ในป่าดิบเขา ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 800 ม. ในประเทศไทยพบที่จังหวัดเลย ในต่างประเทศพบที่จีนตอนใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวกีนีตะวันตก ้


ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.dnp.go.th